Standard 1

Giá: 210,000 ₫/đêm
 • Kích thước : 20m2
 • Loại phòng : 1 giường đôi
 • Đầy đủ trang thiết bị

Standard 2

Giá: 240,000 ₫/đêm
 • Kích thước : 24m2
 • Loại phòng : 1 giường đôi và 1 giường đơn
 • Đầy đủ trang thiết bị

Superior 1

Giá: 280,000 ₫/đêm
 • Kích thước : 22m2
 • Loại phòng : 1 giường đôi
 • Đầy đủ trang thiết bị

Superior 2

Giá: 320,000 ₫/đêm
 • Kích thước : 26m2
 • Loại phòng : 1 giường đôi và 1 giường đơn hoặc 3 giường đơn
 • Đầy đủ trang thiết bị

Superior 3

Giá: 360,000 ₫/đêm
 • Kích thước : 30m2
 • Loại phòng : 2 giường đôi
 • Đầy đủ trang thiết bị

Deluxe

Giá: 320,000 ₫/đêm
 • Kích thước : 30m2
 • Loại phòng : 1 giường đôi
 • Đầy đủ trang bị và được thiết kế với sàn gỗ