Nhà hàng - Coffee

Phục vụ điểm tâm sáng , các món ăn Á, đặc sản miền Tây Nam Bộ.